Du er her

Doktorgrader

Publisert
2. oktober 2007

Ungdom med helseplager har en økt risiko for også å være mye plaget i tidlig voksen alder. Det trengs kunnskap om ressursfaktorer og belastningsfaktorer i de unges sosiale miljø som kan tenkes å påvirke utviklingen av slike plager.

Angst og depresjon forekommer hyppig i befolkningen, men blir ofte verken diagnostisert eller behandlet. Avhandlingen omhandler langtidskonsekvenser i form av mortalitet og arbeidsrelatert uførhet.

Hvordan oppfatter vi og husker vi det visuelle miljø? Hvilke attributter «kodes» i langtidshukommelse, og hvordan vil ulik erfaring påvirke dette? Dette er temaer i avhandlingen.

Forekomsten av depresjon øker i alle aldersgrupper og i alle vestlige kulturer. Mennesker som har opplevd én depresjon, har fordoblet risiko for å oppleve depresjon på nytt. Hva kan årsaken være?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side 1276-1277

Kommenter denne artikkelen