Du er her

Fagtorg om barn og unge

Publisert
2. oktober 2007

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) inviterer til Fagtorg på Arena Hotell i Lillestrøm 15.–16. november.

Årets tema er Med skolen som arena. Det vil bli lagt vekt på skolen som arena for det forebyggende arbeidet med barn og unges psykiske helse, for arbeid med barn og unge i risiko for å utvikle psykiske vansker, og hvordan skole og BUP sammen kan realisere nødvendige tiltak overfor barn og unge som har behov for barne- og ungdomspsykiatrisk behandling.

Fagtorget er en årlig møteplass for fagpersoner som har sitt arbeid knyttet til barn og unges psykiske helse, feks. BUP, skole, PPT, barnevern, helsestasjon, fastleger osv.

Fagtorget veksler mellom foredrag i plenum og egne presentasjoner fra praksisfeltet. Det er også egne områder for posterutstilling og bokutstilling. Hensikten er å fremme samarbeid og spre kunnskap om prosjekter og ulike tilnærmingsmåter i arbeidet med barn og unges psykiske helse. Håpet er at Fagtorget også kan bidra til inspirasjon til utvikling av prosjekter eller annet utviklingsarbeid.

For mer informasjon se RBUPs hjemmeside: www.r-bup.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen