Du er her

Bydelspsykologer

Publisert
2. oktober 2007

Stavanger Venstre vil opprette om lag 20 psykologstillinger rundt i bydelene som et lavterskeltilbud til barn og unge opp til videregående skole. Det bør være like enkelt å få plass hos psykologen som hos fastlegen, mener Venstres listetopp Per A. Thorbjørnsen.

Stavanger Aftenblad 16.8.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen