Du er her

Hinsides

Publisert
2. oktober 2007

I Morgenbladet 24. august presenterer Christian W. Beck, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO, en påstand som er hinsides kontroversiell. Han hevder at «I adferdsterapeutisk tenkning blir lærere og elever redusert til manipulerbare stimulus (S) og respons (R).»

Det er mulig det er sånn hjemme hos ham, men ute i verden er det ikke slik. […]

Som psykolog som har fordypet seg i kognisjonsvitenskap, intelligens og læring og ikke minst som far til to skolebarn og et vordende skolebarn er jeg redd og forbannet. Hvis dette er typisk for pedagoger – at de ikke er kjent med de mest sentrale teoriene om læring og intelligens – lurer jeg på hva pedagoger egentlig kan brukes til, hvor stor makt de har på det som skjer i den offentlige skolen, og hvordan den makten de har, kan reduseres eller fjernes.

Rolf Lindgren i Morgenbladet 31.8.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen