Du er her

– Gjør en forskjell!

– Hva vil du med foreningen din? Gjør en forskjell! oppfordrer Psykologforeningens president An-Magritt Aanonsen. Hun minner om at det er delegatene som eier Landsmøtet.

Publisert
2. oktober 2007

ØNSKER ENGASJEMENT: Psykologforeningens president An-Magritt Aanonsen minner om hvor viktig det er å delta i lokaldemokratiet i forkant av Landsmøtet 2007.

Landsmøtet 2007 går av stabelen 21.–23. november.

– I det øyeblikket presidenten overlater klubben til møtelederne, har Sentralstyret lagt ned sitt mandat og all makt i Psykologforeningen er i landsmøtedelegatenes hender. Inntil nytt sentralstyre er valgt og vi drar fra landsmøtet, er det delegatene som bestemmer hvordan tiden skal brukes, hvilke saker som skal prioriteres, og hvordan de skal behandles, understreker Aanonsen.

Vær forberedt

– Jeg oppfordrer alle psykologer som er opptatt av fremtiden for sin egen profesjon, til å gå på lokale medlemsmøter i forkant av landsmøtet. Vær med og velg hvem som skal representere din lokalavdeling i Sandefjord 21. til 23. november, sier Aanonsen.

Presidenten minner samtidig om at tiden er begrenset og tidsrammene må holdes, så det er viktig at delegatene er godt forberedt og orientert om behovene til de medlemmene de representerer.

– Oppsøk kunnskap, bestill beretningen fra Psykologforeningens sekretariat, eller last den ned fra hjemmesidene. Les den og få innsikt i de ulike virksomhetsområdene, innholdet i sakene som skal opp til behandling, og reglene for avvikling av møtet. Bruk dine demokratiske rettigheter!

Selv kjenner hun både forventning og spenning i forkant av Landsmøtet 2007.

– Jeg ser fram til dette. Ikke minst til valgene av nytt presidentskap. For første gang i historien har vi flere kandidater til presidentvervet. Det ser jeg som en styrke for Psykologforeningen. Det viser at vi har flere gode folk som kan ta viktige posisjoner, sier An-Magritt Aanonsen, som nå går av etter tolv år som president.

Spennende enkeltsaker

Også visepresident Hanne Reichelt tror det kommer til å bli et spennende landsmøte, selvsagt på grunn av presidentvalget, men også av andre grunner.

– Spesielt spennende for meg blir det hvordan landsmøtet behandler de sakene jeg er ansvarlig for, som endringer i spesialistreglementet, blant annet for spesialitetene i samfunnspsykologi og arbeidsog organisasjonspsykologi. Jeg har jo hørt at disse sakene pleier å engasjere psykologer, sier Reichelt

Også An-Magritt Aanonsen gleder seg til diskusjonen om sakene – ikke minst Konsekvensutredningsutvalgets rapport om utfordringene for profesjonen og foreningen etter at universitetene nå også er begynt å uteksaminere mastere i psykologi.

– Og selvsagt blir det avgjørende for neste periode hvilket eller hvilke hovedsatsingsområder Landsmøtet til slutt lander på.

Konkrete handlinger

Psykologforeningens andre visepresident, Rune Frøyland, er også opptatt av hvor foreningen skal legge inn det sterkeste støtet i den neste landsmøteperioden.

– Jeg har forventninger til at Landsmøtet skal vedta entydige satsningsområder og sette av midler til å få arbeidet profesjonelt med satsingsområdet eller -områdene, slik at det blir konkrete handlinger og ikke kun arbeid med vedtaksformuleringene.

Frøyland har hovedansvaret for det man kan kalle fagforeningssiden av Psykologforeningen, noe som også farger tankene hans frem mot Landsmøtet 2007.

– Jeg har en forventning om at også dette landsmøtet skal vise at Psykologforeningen er en godt konsolidert fagforening som kan bruke sine krefter utadrettet til medlemmenes beste – noe som jeg mener har vært tilfellet ved de foregående landsmøtene.

Hvor finner du informasjon?

 • Beretninger Landsmøtet 2007 vil bli distribuert til lokalavdelinger og delegater i forkant av Landsmøtet
 • Beretninger Landsmøtet 2007, saklister, bakgrunnsdokumenter og all annen relevant informasjon vil bli publisert på www.psykologforeningen.no
 • De som vil, kan også få Beretninger Landsmøtet 2007 tilsendt i papirversjon. Kontakt sekretariatet ved Hilde Storvik, e-post hilde@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 42
 • I neste nummer av Tidsskriftet (november 2007) vil det komme en egen presentasjon av hovedpunktene i Beretninger Landsmøtet 2007

Viktige saker på Landsmøtet 2007

 • Prinsipperklæring for evidensbasert praksis
 • Budsjett for IKT-satsing
 • Konsekvensutredningsutvalgets rapport
 • Forutsetning for å behandle klager i Fagetisk råd
 • Spesialistreglementene
 • Hovedsatsingsområder
 • Budsjett
 • Valg av president, visepresidenter og representanter til sentralstyret

Hvem er de, kandidatene som stiller til valg til sentralstyret? Hva brenner de for? Visepresident- og sentralstyrekandidatene presenterer seg selv på de følgende sidene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side 1284-1291

Kommenter denne artikkelen