Du er her

Leserne spør

Publisert
2. oktober 2007
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side 1283

Kommenter denne artikkelen