Du er her

Når foreldre er syke

Publisert
2. oktober 2007

Nå lager både Sola og Stavanger kurs for barn og ungdom som lever med en psykisk syk far eller mor. I Sola kommune har de hatt to kurs som pilotprosjekt allerede, ett for barn sist høst, ett for ungdom i vår. Erfaringene har vært så gode at dette nå blir et fast opplegg.

Men selv om man vet det er en del barn og unge som har foreldre som i perioder er psykisk syke, har det vært vanskelig å få særlig mange deltakere på kursene.

– Det er mye taushet om psykiske lidelser fremdeles, sier psykolog Stine Svardal og helsesøster Anny Øvrebø.

Stavanger Aftenblad 24.08.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen