Du er her

Avmektige men

Publisert
2. oktober 2007

– Tendensen til å behandle kvinner på en nedverdigende måte har helt klart en sammenheng med vold og voldtekter. Samfunn med større grad av likestilling har også mindre vold mot kvinner, sier Ragnar Kværness, psykolog ved stiftelsen «Alternativ til vold».

Kværness mener det er essensielt å stille spørsmål ved den gammeldagse maskuliniteten og toleransegrensen overfor seksuell trakassering i skolen. Mye av jobben er å mektiggjøre menn på andre områder enn ved å bruke vold.

– Samme hvem overgriperen er, kan jeg helt kategorisk stadfeste at det ikke handler om overkåte menn. Avmakt er et sentralt begrep, og voldtekt er en måte å demonstrere makt på, sier psykologen.

Bergens Tidende 11.9.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen