Du er her

Ikke hørt

Publisert
2. oktober 2007

– At folk som flytter hjem etter et utenlandsopphold, blir møtt med liten interesse fra omgivelsene, er et veldig vanlig problem, sier psykolog Rune Stuvland. Han jobber med debrifing av humanitære arbeidere som har vært ute i felten og hører den samme historien fra mange: Folk spør hvordan de har det, men er ikke interessert i å høre svaret.

– Mange som har vært i utenlandstjeneste, har hatt krevende oppdrag. Da er det sårt å møte manglende forståelse og honnør for at de har gjort en viktig jobb.

Stuvland har selv vært i utenlandstjeneste for UNICEF i mange å. Hans råd til folk som kommer hjem, er å lage et foredrag om det de har opplevd.

– Hold det for familie, naboer eller kolleger. Det viktigste er at du finner noen som er interessert i å høre på det du har å si.

Aftenposten 28.8.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen