Du er her

Tannlegeskrekk

En gruppe ungdommer med tannbehand-lingsangst ble behandlet med kognitiv atferdsterapi. Resultatene var gode.

Publisert
5. juni 2009

Margrethe Elin Vika forsvarte 21. november 2008 avhandlingen Fear of intra-oral injections among adolescents and adults. Prevalence, consequences and treatment for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen.

Intraoral injeksjonsfobi er en undergruppe av blod-, skade- og injeksjonsfobi, som er en av de mest prevalente spesifikke fobiene. I forbindelse med tannbehandling er det i mange tilfeller påkrevd at pasienten klarer å motta intraorale injeksjoner for å oppleve tilstrekkelig anestesi under tannbehandlingen. Erfaring med smertefull tannbehandling er en av hovedårsakene til utvikling av tannbehandlingsangst med unngåelse av fremtidig tannbehandling som en konsekvens. Frykt for intraorale injeksjoner er en av de vanligste årsakene til frykt for tannebehandling hos barn.

Avhandlingen består av to delstudier, en epidemiologisk studie og en randomisert behandlingsstudie av pasienter som lider av intraoral injeksjonsfobi. I den epidemiologiske studien har fokus vært på frykt for intraorale injeksjoner, forekomst og konsekvenser hos 18-åringer i Hordaland. Omkring 30 % av ungdommene med tannbehandlingsangst hadde også frykt for blodskader og injeksjoner.

I behandlingsstudien har hovedmålet vært å måle effekten av kognitiv atferdsterapi på intra-oral injeksjonsfobi (utført av spesialopplært tannlege), ved to betingelser: én sesjon (tre sammenhengende timer) og fem enkeltstående timer fordelt over fem uker.

Etter behandling klarte 89 % av pasientene å motta en intraoral injeksjon hos sin regulære tannlege. Behandlingen var et samarbeid mellom psykologer og spesialopplærte tannleger.

Kontakt margrethe.vika@psykp.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen