Du er her

Stigma

Publisert
5. juni 2009

– Å føreseia kven som blir valdelege er omtrent like lett eller vanskeleg som å føreseia dårleg ver. Ein kan seia noko om kven som meir sannsynleg blir valdelege, men å seia noko heilt sikkert er svært vanskeleg, seier han.

– Kvifor har folk flest så stor tru på bruk av tvang?

– Folk er redde, og forstår lite av kva dette handlar om. Dei som oppfører seg merkeleg, verkar skremmande, og redsla for dei få tilfella av alvorleg vald blir overført til å gjelda alle psykisk sjuke. Det er mykje stigma og fordommar knytt til psykiske lidingar, seier forskaren.

Psykolog John Monahan tilKlassekampen 5.5.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen