Du er her

Debattert

Mer mobbing i skolen

 • Den ni år gamle gutten som i går skjøt med et haglgevær på en skole i Harstad, ble mobbet, forteller familiens advokat
  Utdanning, 29. april 2009
 • Mobbing blant barn har økt med 30 prosent siden 2004, tilsvarende 10 500 flere barn som mobbes. I samme periode har antall skoler som deltar i antimobbeprogrammer sunket drastisk.
  Elin Dragland i Aftenposten 31. januar 2009
 • – Vi har de siste to årene sett en sterk nedgang i antall søknader fra skoler som vil ta del i vårt antimobbing-program, sier professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Dan Olweus. … (Han) mener den rødgrønne regjeringen har vist alt for liten politisk vilje til å forebygge og forhindre mobbing i skolen. – Det er et ekstremt fokus på kunnskapsløftet, på økt faglig kompetanse, fremfor at skolene fokuserer på det sosiale miljøet.
  TV2.no 29. april 2009
 • – Rektorenes tilbakemeldinger tyder på at den offentlige kampen mot mobbing delvis har dødd ut etter at regjeringen Bondevik ble avløst i 2005.
  Skolepolitisk talsmann Anders Anundsen (Frp) i VG 30. april 2009
 • Det skal vere nulltoleranse for mobbing. Eg har derfor gitt påbod om at det psykososiale skulemiljøet skal vere tema for det nasjonale tilsynet med skulane som fylkesmennene gjennomfører i 2010. Med det tilsynet ønskjer eg å minne kommunane og fylkeskommunane om at dei har plikt til å drive eit systematisk og kontinuerleg arbeid på området. Utdanningsdirektoratet er informert om denne prioriteringa og har starta opp arbeidet.
  Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i Stortingets spørretime 6. mai 2009

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål.Send SMS til 97 70 18 31.E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen