Du er her

Vel å merke

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side 619

Kommenter denne artikkelen