Du er her

Forskningsnotiser

Mødre som opplever ikke å ha kontroll over barna, kan henfalle til usunne matstrategier.

Synkronisert samhandling i form av synging, marsjering eller religiøse ritual gjer at deltakarane samarbeider lettare med andre.

Bruk av rusmiddelet metamfetamin korrelerer med nedsette sosiale evner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side 595

Kommenter denne artikkelen