Du er her

Fritt ord

Publisert
5. juni 2009

NORMAN ANDERSSEN: Folk flest er positive til homofile. FOTO: GUDRUN SYLTE/UIB

Norman Anderssen er psykolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Han mener folk flest nå er positivt innstilt til homofile.

– Men enkeltindivid føler fortsatt utfordringene. Det er fremdeles ikke likegyldig om man skal fortelle om sin legning eller ikke. Mange homofile føler at mulighetene for å bli forskjellsbehandlet fortsatt er der, og at rettigheter og holdninger fort kan bli forandret, sier Normann Andersen.

– Derfor er man sårbare for angrep à la det fra Nina Karin Monsen.

Bergens Tidende 6.5.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen