Du er her

Doktorgrader

En gruppe ungdommer med tannbehand-lingsangst ble behandlet med kognitiv atferdsterapi. Resultatene var gode.

Studien tyder på at mange spilleavhengige trenger mer omfattende og bedre tilpasset behandling enn det som har vært vanlig i Norge.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side 601

Kommenter denne artikkelen