Du er her

Seniorforum om spiseforstyrrelser

Seniorforum 60+ hadde møte den 16. april der psykologspesialist Charlotte Buhl hold et engasjerende foredrag om «Psykologiske aspekter ved mat og kropp». Hennes første bok Kampen om kroppen. Om anoreksi, bulimi og spiseforstyrrelser kom i 1985. Siden har det blitt flere bøker, artikler og foredrag om dette temaet som i dag er mer aktuelt enn noensinne. Hun har mer enn 30 års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og har sett en utvikling i den faglige tilnærmingen til problemet. Fra å drive ren symptombehandling, rettes i dag oppmerksomheten i større grad mot de sammensatte og følelsesmessige sider ved spise- og vektforstyrrelser, og handler om å tåle vonde følelser og å lære nyansene i følelseslivet. Ved at barn lærer å differensiere følelsene sine og kan sette ord på det de føler, kan man forebygge spiseproblemer.

I diskusjonen etter foredraget ble det framhevet hvor viktig det er å komme tidlig til med hjelp til de som er i ferd med å utvikle spiseforstyrrelser eller andre psykiske problemer. Seniorforum ser svært positivt på at Norsk Psykologforening har som sitt hovedsatsingsområde fram til 2010 å øke innsatsen for å gjøre psykologtjenester lettere tilgjengelig for befolkningen. Derved vil flere få raskere og bedre hjelp.

Ønsker du å få tilsendt melding om våre møter på e-post, kan du gi beskjed til Elin Austlid, eaustlid@online.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen