Du er her

Debatt

Mitt prosjekt er å vise psykologiens væren-i-verden, mens Torgeir M. Hillestad vil skrive psykologien ut av verden. Det må vel kunne kalles en avsporing?

Etter jevnlig å ha skrevet kronikker i Tidsskriftet de siste årene sitter jeg igjen med en merkelig tom følelse.

Grunnmuren i psykologutdannelsen må ikke være av luftslottmateriale.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side 606-612

Kommenter denne artikkelen