Du er her

Salærsatsene

Satsen er fra 1. januar 2005 kr 790. Ved salærfastsettelsen skal det honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet. Salærsatsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten eller dommeren er oppdragsgiver. Prisen for andre sakkyndigoppdrag må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 157

Kommenter denne artikkelen