Du er her

Kurs om hørselshemmede

Når døve trenger psykolog – hva trenger psykologen og tolken?

Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, avdeling tolketjenesten, inviterer til gratis kurs om hørselshemmede – spesielt tegnspråkbrukere – i terapisituasjoner onsdag den 13. april 2005. Psykologene Sissel Grønnli og Odd Harald Røkenes holder innlegg.

Grønnli har lang erfaring i terapi med hørselshemmede. Hun er tegn-språkkyndig og bruker ikke tolk. Odd Harald Røkenes har lang erfaring i å bruke tolk i terapisammenheng. En representant fra tolketjenesten vil også ha et innlegg om det å være tolk i slike situasjoner. Tolketjenesten har i de senere årene tolket i ulike terapisituasjoner, og har merket at psykologenes manglende kompetanse om hørselshemmede kan vanskeliggjøre behandlingen.

Kurset holdes på Hjelpemiddelsen-tralen i Sør-Trøndelag i Bromstadveien 59. Tlf 73 84 86 10. Kontaktperson er tolk Hege Jensen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 158

Kommenter denne artikkelen