Du er her

Psykologer skal fortsatt avgi erklæringer for trygden!

Rikstrygdeverket har nå lagt inn reglene for hvem som kan utløse L-takstene i det elektronisk programmet (POLK) som sykehusene benytter når de oversender refusjonskravene til Rikstrygdeverket. I den første versjonen av POLK kom det ut feilmeldinger straks andre enn leger hadde utført erklæringen. Dette har forledet noen til å tro at psykologer var utelukket fra å skrive slike erklæringer.

I dette tilfellet var det elektroniske programmet programmert feil. Dette er nå rettet opp, slik at det ikke skal komme ut feilmelding når erklæringer er utført av psykologer. Den nye versjonen av POLK skal senest være installert i sykehusene den 1. juli 2005, de fleste steder lenge før den tid. Selv om den gamle versjonen av programmet benyttes og det kommer ut feilmeldinger, vil trygdekontorene allikevel refundere regningene. Det er viktig at alle medlemmer er klar over at erklæringer til trygden fortsatt honoreres når det er psykologer som utfører arbeidet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 157

Kommenter denne artikkelen