Du er her

Erklæring for Aetat

Mer av ansvaret for attføringssaker ble i sommer overført til Aetat. Fremover vil derfor Aetat be psykologer om erklæringer i en rekke attføringssaker. Disse erklæringene honoreres etter de samme satser som erklæringer for trygden. Mens erklæringen sendes til den aktuelle instansen i Aetat, sendes regningen etter L-takstene som tidligere til trygdekontorenes oppgjørsenhet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 157

Kommenter denne artikkelen