Du er her

Nytt tak for egenandeler

Taket for pasientenes egenandeler er fra 1. januar kr 1585 (tidligere 1550). Den egenandel pasienten betaler per time er uendret, kr 245, ved behandling hos psykolog i privatpraksis med driftstilskuddsavtale, eller ved behandling i poliklinikker i psykisk helse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 157

Kommenter denne artikkelen