Du er her

Kurs for etablerere

Akademisk studieforbund gjennomfører igjen sitt kurs for selvstendig næringsdrivende/privatpraktiserende i ulike profesjoner. Dagskurset holdes i Oslo den 7. mars, og er felles for blant annet psykologer, leger, arkitekter og ingeniører. Det omhandler praktiske forhold i forbindelse med etablering, kontrakter, forsikringsspørsmål og skatte-/regnskapsspørsmål. Kursavgift kr 1750. Påmeldingsfrist 20. februar til aks@aks.as, tlf 22 33 21 20. Program for kurset finner du på www.aks.as.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 158

Kommenter denne artikkelen