Du er her

Forhandlinger i helseforetakene

Den sentrale delen av forhandlingene for helseforetakene der Akademikerne/Psykologforeningen forhandler mot NAVO-helse, har vært særdeles vanskelige. Det har vært svært viktig for Akademikerne fortsatt å ha avtalefestet de sosiale bestemmelsene (full lønn under svangerskapspermisjoner, tjenestepensjonsrettigheter, med mer) i den sentrale avtalen. Disse vitale sosiale ordningene vil være tryggere så lenge de fortsatt står i sentrale avtaler. NAVO-helse har ikke villet akseptere dette, men ønsker en endring ved at det må være opp til de lokale parter i hvert helseforetak å forhandle disse ordningene. Spørsmålet om avtalenivået disse rettighetene skal være regulert på, står uløst.

Det er nå klart at de lokale forhandlingene skal gjennomføres. De lokale resultatene blir så overført til de sentrale parter for de endelige sluttforhandlingene, der blant annet spørsmålet om de sosiale bestemmelsene må løses. Det er vår absolutte holdning at de sosiale bestemmelsene ikke skal snikes inn i de lokale forhandlingene. En årvåkenhet om dette vil bli en stor utfordring for de hovedtillitsvalgte. Det er uvisst både når de lokale forhandlingene og de avsluttende sentrale forhandlingene vil være ferdige.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 158

Kommenter denne artikkelen