Du er her

MMPI-2. Kartlegging av psykopatologi og personlighet

Publisert
1. februar 2005

Odd E. Havik MMPI-2. Kartlegging av psykopatologi og personlighet 2. reviderte utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2003 Kr 329. 284 sider. ISBN 82-15-00273-0

Odd Havik kom i 1993 ut med første utgave av denne boken. Innføringen av MMPI-2 i Norge var da på et tidlig stadium. Personlig ble jeg kjent med MMPI-2 gjennom en konferanse i personlighetsvurdering i begynnelse av 90-tallet. Men introduksjonen av den reviderte versjonen til vanlig bruk blant psykologer har tatt svært lang tid. Selv på et kurs for et par år siden fikk vi vite at det foreløpig ikke var mulig å skaffe MMPI-2 til bruk i ordinær klinisk praksis. Da jeg i fjor kontaktet distributøren Assessio for å kjøpe testen, ble det opplyst at den ikke kom ut i vanlig salg før høsten 2004! Dette er svært beklagelig for en så sentral test innen personlighetsvurdering.

Minnesota Multiphasic Personality Inventory er et hjelpemiddel for kliniskpsykologisk diagnostikk og planlegging av psykologisk behandling. På grunn av sin omfattende bruk og oppsamlet kunnskap gjennom forskning i over 50 år, er testen et viktig diagnostiske redskap.

Så vidt jeg vet foreligger det ikke noen annen bok på norsk om MMPI-2. Boken starter med en beskrivelse av trekk ved utviklingen av psykologisk testing og psykodiagnostikk, og drøfter to diagnostiske modeller og deres anvendelsesområder. Vi får en grundig gjennomgang av oppbyggingen av testen, forholdet mellom MMPI og MMPI-2, og utviklingen av norske normer. Hoveddelen av boken er knyttet til tolkning av MMPI-2. Den gir hjelp til å foreta systematisk tolkning av testen, både gjennom de enkelte kliniske skalaene, validitetskalene, ulike konfigurasjoner og to- og trepunktkoder. Et kapittel gir en oppsummering av hvordan en kan gå frem i tolkningsprosessen og hva en bør se etter. Dette er svært nyttig i en bok som er så grundig at stoffmengden noen ganger kan bli svært omfattende.

Boken fyller to behov. Den gir en innføring i klinisk bruk av MMPI-2 for den som vil lære metoden, og skal samtidig fungere som en håndbok for den erfarne kliniker. Det at den både er rettet mot nybegynneren og den mer erfarne bruker, kan synes som et problem. Boken favner over mange målgrupper med ulike behov for kunnskap. Det blir for eksempel nødvendig å formidle en god del grunnlagskunnskap knyttet til MMPI og bruk av tester generelt. Samtidig er det vanskelig å kritisere en bok for å være for grundig. Etter min vurdering vil boken, og testen den omhandler, være nyttig i en klinisk hverdag med økende krav til grundige vurderinger av psykopatologi og personlighet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side

Kommenter denne artikkelen