Du er her

Nye skjemaer – forskningsetikk

De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK) tar fra 01.01.05 i bruk nye skjemaer for innsending av prosjekter.

Alle nye forskningsprosjekter som sendes REK, skal fra denne dato meldes på nytt skjema som sendes elektronisk. Komiteen skal likevel også ha 12 eksemplarer i papir innen angitte frist for videresending til komiteens medlemmer.

For å fylle ut de elektroniske skjemaene, må man opprette en brukerkonto og være online på Internett. Brukernavn og passord oppretter en selv på komiteenes nettsider. Som brukernavn benyttes den e-postadressen man ønsker at kommunikasjonen om prosjektet skal gå til. Passordet velges selv.

De ulike skjemaene finnes nå på http://www.etikkom.no/REK/skjemaer

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 158

Kommenter denne artikkelen