Du er her

Erklæringer for trygden

Fra 1. januar er L-takstene for erklæringer på oppdrag fra trygden justert med gjennomsnittlig 3.4 %. Følgende takster er særlig aktuelle for psykologer:

  • L90 – kr 1140.
  • L120 – kr 1519 Spesialisterklæring for de to første timer. I tillegg honoreres:
  • L30 – kr 380 for hver påbegynt halvtime utover to timer.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 157

Kommenter denne artikkelen