Du er her

Kurs om moderne journalhold

Det første kurset som ble holdt i september 2004 fikk fem ganger flere påmeldte enn det var plass for. De som sto på venteliste, har nå fått tilbud om kurs i løpet av våren 2005. Til to av kursene er det noen få plasser ledig etter at ventelistene er avviklet. Det gjelder kurset i Oslo den 10. mars og kurset i Bergen den 14. april. Det vil senere bli satt opp flere kurs i moderne journalhold.

Kurset varer fra kl 12–18, og er et oppdateringsseminar i effektivt journalhold for privatpraktiserende. Seminaret vil være innrettet mot behandlingspraksiser med driftstilskuddsavtale. Kravene til journalhold har de senere år blitt klarere og annerledes enn hva de var for noen år siden. Samtidig skjerpes forventningene om psykologens effektivitet og pasientenes rettigheter. Journalen skal være psykologens hjelpemiddel underveis og tilfredsstille de dokumentasjonskrav som nå stilles, blant annet i forbindelse med pasientklager og ved takstbruk. Seminaret har et begrenset antall deltakere og begynner med lunsj. Kursledere er fagsjef Anders Skuterud og forhandlingssjef Eilert Ringdal. Seminaravgift kr 1000 dekker lunsj, kopier og andre kostnader. Kurset er godkjent som krediterende for vedlikeholdskravet til spesialistgodkjenningen. Påmelding til Lisbet Jonassen, lisbet@psykol.no, telefon 23 10 31 31. Påmeldingsfrist 1. mars.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 158

Kommenter denne artikkelen