Du er her

Ingen kassasuksess

Vi takker Claus Fasting for muligheten til nok en gang å avlive myten om at spesialistutdanningen er Psykologforeningens melkeku.

Publisert
8. mai 2012

UTDANNING: Psykologforeningens spesialistutdanning er mer enn kursvirksomhet. Vi har til enhver tid 1000–1500 psykologer under spesialisering, og 3500 spesialister som regelmessig skal resertifiseres, skriver Bjørnhild Stokvik.

Illustrasjonsfoto: YAY Micro

DEBATT: KURSPRISER

Psykologforeningens kurs koster stort sett det dobbelte av hva andre arrangører krever i betaling for tilsvarende kurs, skrev Claus Fasting i aprilutgaven.

 

Først til fakta: Det godkjennes rundt 200 psykologspesialister i året. Spesialistutdanningen er et 5-årig integrert løp med kurs, veiledning, praksis og skriftlig arbeid som de fire bærende elementene. Utdanningen styres av 14 faglige utvalg med sekretærressurser fra Psykologforeningen. Hele utdanningsvirksomheten har en total prislapp på ca. 32 millioner kroner. Å fokusere utelukkende på kostnadene ved det enkelte kurs gir derfor et galt grunnlag.

Premissene for Fastings regnestykke holder ikke

Inntil 2009 var spesialistutdanningen et systematisk underskuddsforetak for foreningen. Det vil si at medlemskontingenten måtte brukes for å få regnskapet til å gå opp. Foreningen argumenterte overfor Helsedirektoratet med det urimelige i at foreningen skulle betale for at samfunnet skulle få tilgang til lovbestemt kompetanse. Fra 2009 har Helsedirektoratet bidratt med ca. en fjerdedel av utdanningens samlede kostnader. Det skal også sies at Helsedirektoratet subsidierer andre kursarrangører i psykisk helse. Flere av disse kursene er attraktive fordi de inngår i spesialistutdanningen. Men disse arrangørene slipper å bære kostnadene ved å administrere og forvalte hele utdanningen.

De fleste av Psykologforeningens spesialistkurs har av pedagogiske grunner deltakerbegrensning (fortrinnsvis maks 24 deltakere per kurs). Det er også av og til nødvendig at Psykologforeningen subsidierer spesialistkurs som går med underskudd fordi det er få deltakere. Det blir derfor ikke rimelig å sammenligne Psykologforeningens kurs jevnt over med kurs som andre arrangerer, selv ikke når de benytter kursledere som Atle Dyregrov.

En seriøs forbundsintern utdanning blir nok sjelden noen kassasuksess. Vi ser at andre fagforeninger sliter med å få det til å gå rundt, selv uten deltagerbegrensninger og med vesentlig høyere dagsatser.

Psykologforeningens spesialistutdanning er mer enn kursvirksomhet. Vi har til enhver tid 1000?1500 psykologer under spesialisering. Vi har ytterligere 3500 spesialister som regelmessig skal resertifiseres. Vi behandler mange hundre søknader, fra eksterne arrangører, om godkjenning som frie spesialkurs eller vedlikeholdskurs hvert år. Og vi behandler søknader fra utenlandske spesialister i et økende antall. Ressurser som dette arbeidet krever, dekkes av Psykologforeningen.

Premissene for Fastings regnestykke holder ikke.

bjornhild.stokvik@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen