Du er her

Tvungen ferie i oppsigelsestiden og sykdom under ferien?

Publisert
8. mai 2012

Jeg har sagt opp jobben min og arbeidsgiveren min krever at jeg avvikler ferien jeg ikke allerede har tatt ut i oppsigelsestiden. Har jeg rett til å motsette meg dette? En sommer tidligere var jeg syk store deler av ferien min, men opplevde ikke at min arbeidsgiver hadde forståelse for dette. Har jeg noen rettigheter til å få ny ferie da?

Arbeidsjern

Utgangspunktet er at arbeidsgiveren må ha ditt samtykke for å legge ferien din i oppsigelsestiden. Har du imidlertid tre måneder eller lengre oppsigelsestid, kan arbeidsgiveren legge ferien i oppsigelsestiden din. Som arbeidstaker kan du kreve at ferien legges til oppsigelsestiden hvis det etter oppsigelsesfristens utløp ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni til 30. september).

Når det gjelder sykdom i ferien, så er det slik at du må ha vært helt arbeidsufør i minimum seks virkedager (inkludert lørdag) for å ha krav på å få dette antallet feriedager igjen senere. Har du for eksempel vært syk fem dager i ferien, får du altså ikke disse dagene igjen. For å ha krav på å få igjen de feriedagene du har vært syk, må du levere sykemelding til din arbeidsgiver med en gang du er tilbake på jobb. Hvis du blir syk før du har gått ut i ferie, kan du kreve ferien utsatt, forutsatt at du leverer sykemelding senest den siste arbeidsdagen før ferien egentlig skulle begynt.

E. E. E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen