Du er her

Misbruk av sitat

Jeg ble overrasket over å se Svein Øverland sitere mine «sterke og sinte ord», som han kaller dem, i sin kronikk i Tidsskriftets aprilutgave, og i anonymisert form.

Publisert
8. mai 2012

DEBATT: SITATBRUK

 

Jeg kommenterer ikke anonymt på Øverlands blogg, og prinsipielt ønsker jeg å bli sitert med mitt fulle navn, som Øverland lett hadde kunnet finne frem til ved å kontakte meg via blogg-profilen min, som mine kommentarer på Øverlands blogg linker til.

Sitatet er tatt fra en lengre kommentarutveksling til Øverlands bloggpost «Folk med psykiske lidelser er ikke svakere, men sterkere enn andre» fra den 22. februar 2012. I grove trekk handlet den om fagfolks definisjonsmakt over sine klienter, og spørsmålet om hvorvidt utøvelsen av denne makten, bl.a. via diagnostisering, er forenelig med ydmykheten overfor den Anden, som Kierkegaard ifølge Øverland ser som en forutsetning for å kunne møte den Anden, der hvor den Anden er, og dermed kunne være til hjelp.

Jeg utfordret Øverland på nettopp dette punktet. Det er med forundring jeg ser at han, etter å ha trukket seg fra den direkte dialogen med meg på bloggen sin, ikke bare drøfter ordene mine ytterligere i et forum der det hovedsakelig kun er Tidsskriftets abonnenter som har adgang, men at han også trekker en liten del av en setning ut av sin kontekst og kaller dem «sinte ord» som han følte at han måtte forsvare sig mot.

Trist å se at Øverland overfor meg og mine ord handler motsatt av det han i kronikken vil gi inntrykk av å stå for. Hadde han spurt meg om han kunne sitere meg som han gjør her, anonymt og helt ute av kontekst, ville jeg ikke gitt tillatelse til det. Ja, hadde jeg visst at teori og praksis ligger såpass langt fra hverandre hos ham, hadde jeg nok aldri innlatt meg på en dialog med ham i det hele tatt.

marian.bgst@gmail.com

diffthoughts.blogspot.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen