Du er her

Boknytt

Wenche Sandbekken Lilleland, Eli Nes Kvindesland, Brynjar Eiriksson | Makt bak lukkede dører Fokus på barnevernet Skrevet av to fostermødre og en psykolog som har dårlige erfaringer med barnevernet. Alpha forlag, 2011

Per Einar Binder | Et oppmerksomt liv Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi Om eksistensens, relasjonenes og emosjonenes psykologi. Et perspektiv på utvikling og heling knyttet til oppmerksomt nærvær (mindfulness). Fagbokforlaget, 2011

Torunn Vigrestad og Anne Marit Hellandshølen | Åpne samtaler i nettverksmøter En veileder Samtaler der man inkluderer pasientenes eget nettverk har både lindrende og forebyggende aspekter, og ivaretar samtidig brukermedvirkning og ansvarliggjøring. Universitetsforlaget, 2012

Pål Johan Karlsen | Psykologi Inngangsporten Introduksjonsbok for deg som skal studere psykologi. Målet er å få fram hvor og hvordan nordiske psykologer jobber. Viser fagets relevans på ulike samfunnsområder, og har særlig vekt på nordisk spisskompetanse. Intervjuer med en rekke fagfolk. Universitetsforlaget, 2012

Marko Valenta og Berit Berg (red.) | Asylsøker i velferdsstatens venterom Om utfordringene som venter asylsøkere i Norge, både på system- og individnivå – i ulike faser av oppholdet. I tillegg analyseres utviklingen i den norske asylpolitikken. Universitetsforlaget, 2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen