Du er her

Religionsvegring

Publisert
8. mai 2012

– Det bør opprettes offentlige hjelpetiltak for avhoppere fra lukkede trossamfunn.

Det sier Kaja Hegg i Redd Barna. […] Veldig mange sliter med store psykiske problemer i og etter bruddprosessen, sier hun.

– De strever med å finne en ny plass i samfunnet.

Hegg forteller at Redd Barna avdekket et stort behov for å bygge opp kompetanse rundt temaet i det offentlige hjelpeapparatet.

– Det kan virke som om barnevernet, psykologer og andre vegrer seg mot å snakke om forholdet til religion.

Bergensavisen 10.4.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen