Du er her

Unio-støtte

Publisert
8. mai 2012

Nye tall fra Nav viser at trenden i sykefraværet fortsatt er positiv. Fraværet er nå på 6,5 %, det laveste nivået siden 2004.

– Det er veldig positivt at sykemeldingsarbeidet har så god effekt. Samtidig må vi involvere profesjoner med særskilt kompetanse innen forebygging og behandling, som fysio- og ergoterapeuter og psykologer. Dette kan forsterke den positive trenden, sier Anders Folkestad.

I ARBEID: Sykefraværet går ned.

FOTO: M.MARKUS/FLICKR.COM

unio.no 21.3.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen