Du er her

Bokanmeldelsen som aldri kom

I april i fjor ga Gyldendal ut boken «En håndbok i rusbehandling». Den er ennå ikke anmeldt i Tidsskriftet.

Publisert
8. mai 2012

TREGT: Kari Lossius reagerer på at denne boka hun er redaktør for, ennå ikke er anmeldt i Tidsskriftet.

DEBATT: BOKANMELDELSER

 

Det spesielle med boken var at hovedtyngden av forfattere var psykologer, og at det nesten ikke finnes denne type norsk faglitteratur. Norsk Psykologforening var til stede under lanseringen, så de må ha visst at den kom ut.

I april 2011 kom den første anmeldelsen av boken i fagbladet Fontene. Dette er tidsskriftet for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger. De anbefalte boken som pensum på høyskoler rundt om i landet. Samme måned fikk jeg telefon fra noen kollegaer som ønsket å anmelde boken i tidsskriftet for oss psykologer. Redaksjonen hadde gitt de skrivelystne nokså likelydende beskjeder; det passer ikke inn i dette nummeret, eller kjenner ikke du, Kari Lossius, redaktøren av boken?

I juni 2011 ble boken anmeldt i tidsskriftet Rus & Samfunn, fagbladet for oss som jobber i rusfeltet. Det ble sommer. I august 2011 hadde Tidsskrift for Den norske legeforening oppdaget boken og ga den god spalteplass og omtale. Førsteopplaget av boken var utsolgt, og høsten kom. I oktober 2011 var andre opplag trykket opp og tidsskriftet Innsikt (Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi) anmeldte boken.

I dag, mai 2012, ett år etter utgivelsen, er boken pensum innenfor flere fagfelt, og den skal nå revideres før andre utgave, første opplag 2012, trykkes.

Så hvis det sitter en eller annen ruspsykolog der ute, som jeg ikke kjenner, og som leser seg opp for å anmelde boken, vil jeg bare opplyse om at det eksemplaret du nå holder i hånden, er gått ut på dato. Og til redaktøren av Tidsskriftet vil jeg avslutte med å si at nå er boken i alle fall blitt nevnt i tidsskriftet mitt, eller er det ditt?

kari.lossius@bergenclinics.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen