Du er her

Debattert

Nå skjerpes greiene

Aktiv – Mange trenger behandling og aktivitet samtidig, sier hun, og viser blant annet til at nesten halvparten av alle unge som blir uføretrygdet har psykiske problemer. - De risikerer å få behandling hos psykolog annenhver uke. Resten av tiden sitter de hjemme alene.

Erna Solberg til Bergens Tidende 7. april

Mer enn helse Økningen av unge uføre skyldes i stor grad psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Samtidig vet vi at sosiale bakgrunnsvariabler, næringsstruktur osv. også spiller inn og det er godt dokumentert at sosiale normer trolig også spiller en rolle (jeg liker ikke ordet «smittsomt». (?) Samtidig mener jeg det blir alt for enkelt å si at dette bare skyldes rene helseproblemer og dermed implisitt hevde at vi ikke kan gjøre noe med det.

Torbjørn Røe Isaksen på Konservativ.no 10. april

Trygdefaktoren Ifølge en ny rapport fra Frisch-senteret, er trygd «smittsomt». I et miljø hvor trygdeandelen øker vil den enkeltes tilbøyelighet til å søke trygd også øke. Når antall stønadsmottagere i en omgangskrets øker med én prosent, kommer en ytterligere økning på 0,3 prosent i løpet av kort tid. 3 nye på trygd kan dra en ekstra med seg.

Baard Meidell Johannesen på NHO-bloggen 11. april

Ett spørsmål – Før var vi så «omsorgsfulle ». Vi visste ikke hva godt vi kunne gjøre for alle dem med vonde historier som kom hit. Nå snur vi alle steiner for å få svar på ett eneste spørsmål: Hvordan kan vi få deg tilbake i jobb, hva er dine ressurser?

Attføringsleder Anne Britt Holtren på Grep til Aftenposten 20. april

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side

Kommenter denne artikkelen