Du er her

Forskningsnotiser

Personar som er aktive på Facebook, har rundt ni prosent fleire nære relasjonar enn internettbrukarar som ikkje er aktive på sosiale medium.

I ein studie av ekte mjuke trafikantar la bare ein av fire mobilbrukarar merke til at ein klovn i full mundur kom syklande gjennom trafikken på einhjulssykkel.

Forskarar seier dei kan forklara opp til 90 prosent av variasjonen i grove overfall mellom seks amerikanske storbyar med mengda av bly som blei sleppt ut i miljøet 22 år tidlegare.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 5, 2012, side 492

Kommenter denne artikkelen