Du er her

Forskningsnotiser

Auken i kunnskap kring kosthald har utfordra mødrer si tru på eigen «medfødd» kunnskap.

Arbeidstakarar som set status, makt og pengar høgare enn det å hjelpa kollegaer og utvikla talenta sine, har større risiko for å bli misnøgde med livet sitt.

Dype diskusjoner om problemer kan rett og slett gjøre dem verre – spesielt for jenter.

Effekten av placebo henger sammen med pasientens forventninger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side 1168

Kommenter denne artikkelen