Du er her

Tilgjengelighetspris til Ivar Bjørgen

Ivar Bjørgen ved Psykologisk institutt tildeles NTNUs tilgjenglighetspris for 2006/2007. Han er en av få vitenskapelige ansatte som har engasjert seg i studenter med funksjonsnedsettelser, sier juryen.

Publisert
1. september 2007

GLASSKUNST: Tilgjengelighetsprisen er et glassfat utformet av den trønderske glasskunstneren Benth Owesen, og et diplom.

Høyere utdanning er et viktig område for likestilling og inkludering, og NTNU har i denne sammenheng en stor oppgave. Professor Ivar Bjørgen har en spesiell oppmerksomhet på læring og læringsprosesser, fastslår juryen. Gjennom sitt arbeid har han satt søkelys på undervisningsmetoder og evalueringsmetoder som fremmer læring hos studentene. Han har vært talsmann for innføringen av vurderingsformer som ivaretar mangfoldet blant studentene, og som gir dem mulighet til å vise hva de er gode for uavhengig av funksjonsevne.

Mer kunnskap

I en årrekke har Bjørgen vært opptatt av lese- og skrivevansker, og bidratt til mer kunnskap om dette feltet. Gjennom sitt engasjement for studenter med funksjonsnedsettelser har han bidratt til økt kunnskap om denne studentgruppens studiesituasjon. Det er Rådet for studenter med funksjonshemning ved NTNU som tildeler tilgjengelighetsprisen, som ble utdelt ved immatrikuleringen i august.

Som takk holdt Ivar Bjørgen en tale, med brodd og samfunnsperspektiv: – Tilgjengelighet og inkludering, høres vennlig ut, men hva er det og hvorfor er det viktig? Inkludering er ikke bare å legge til rette fysisk for at folk kan komme inn og fram på NTNU – selv om dette er viktig for mange. Det er heller ikke bare å legge til rette for at det som skjer kan høres og sees av alle – og i omgivelser uten miljøproblemer, sa han.

Demokratisk prosjekt

– Ingen kan lære for andre, det må studentene gjøre sjøl, slo Bjørgen fast. – Men lærere kan bidra med å legge til rette for læring ved å ta dem med i valget og begrunnelsen av læringsstoffet og hvordan læring skal dokumenteres. Dessuten ved å møte dem ikke bare som kunnskapstagere men som kunnskapsskapere, og dele sin tro og sin tvil med dem. Det er mitt inntrykk at universitetet på mange måter har kommet kortere enn den videregående skolen der dere studenter kommer fra, når det gjelder denne type inkludering. Dette må være en utfordring for studentdemokratiet ved NTNU.

Inkludering gjelder alle som arbeider i denne store enheten NTNU: tekniske, administrative og vitenskaplige ansatte. De må få delta i formuleringen av målene, og dette igjen krever at vi sikrer demokratiske prosesser ved Universitetet. Det spørs om den organisasjonsform som nå preger NTNU er heldig for slik inkludering. Tilgjengelighet og inkludering er altså ikke bare et vennlig og ufarlig tiltak, det er i høyeste grad aktuelt. Jeg tror det er en forutsetning for god læring, god forskning og effektivt arbeid. Hvis det er en slik inkluderingspris jeg har fått, vil jeg gjerne ha den og takke for den, avsluttet Bjørgen.

Presidentkanditat – rettelse

I forbindelse med Valgkomiteens innstilling, utsendt med landsmøteinnkallingen til samtlige medlemmer i juli, står det under «Andre forslag» at Anne Selvik er foreslått fra Østfold lokalavdeling som presidentkandidat. Dette medfører ikke riktighet. Hun er ikke formelt foreslått fra lokalavdelingen og skal derfor ikke være oppført.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen