Du er her

Nyttig for NAV

Se et potensial i alle, uansett om de er langt nede når du møter dem. Det var budskapet fra Arnhild Lauveng til 350 NAV-ansatte på konferanse i Oslo.

Publisert
1. september 2007

Sjur Nørve er psykolog i NAV Arbeidsrådgivning og inviterte Lauveng som foreleser for alle saksbehandlere i sosial tjeneste, trygd og arbeid. – Hun imponerer i kraft av den hun er, en som selv har vært blant de alvorlig syke og som nå kan kommentere sine erfaringer ved å være fagperson, sier han.

Små skritt – store visjoner

– Lauveng kom med gode innspill til virksomheten i NAV. Visjoner er viktig, sa hun, men man må ikke satse alt på dem. Hun rådet oss til å planlegge små skritt, uten å miste visjonen for den enkelte av syne. Som eksempel fortalte hun om sin egen erfaring, da hun som alvorlig syk fikk en saksbehandler som i samarbeid med henne lagde en attføringsplan med målsetting psykologutdanning. Det var et ambisiøst prosjekt, men de formulerte begrensede delmål, samtidig som det fantes andre utveier hvis hun ikke nådde sitt endelige mål om å bli psykolog. En motiverende, men samtidig trygg plan, mente hun.

Stor overbærenhet

– På en glimrende måte formidlet Lauveng at en ikke må dømme folk, men være åpen for mirakler, også blant de dårligste, sier Nørve. – Hun har et budskap både som tidligere bruker og i kraft av å være fagperson. Hun har opplevd krenkelser og mye uforstand, og viser en imponerende overbærenhet i forhold til helsevesenet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen