Du er her

Forskningsnytt

Publisert
1. september 2007

Ulike undersøkelser opererer med ulike definisjoner av homofili. Dette viser seg trolig å være den viktigste grunnen til at forskning på andelen homofile i en befolkning gir så store variasjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side 1158-1159

Kommenter denne artikkelen