Du er her

Samtaler til besvær

Dype diskusjoner om problemer kan rett og slett gjøre dem verre – spesielt for jenter.

– Jentenes intensjon kan være å gi eller søke positiv støtte. Men samtalene ser ut til å bidra til mer depresjon, sier professor i utviklingspsykologi ved University of Missouri, Columbia, Amanda J. Rose.

Sammen med kollegene fulgte hun 813 barn og unge i tredje, femte, sjuende og niende klasse, i en seks måneder lang studie. Målet var å finne ut om det å gruble over problemer sammen med venner hadde noen sammenheng med depresjon og angst, og om felles grubling styrket vennskap blant de unge.

Både hos gutter og jenter forbedret det å dele problemene med kammeraten kvaliteten på vennskapet. Men for jentene så det ut til at nærheten også hadde en skyggeside. Venninner som grublet over problemer sammen, viste sterkere symptomer på depresjon og angst, noe som i sin tur førte til mer felles grubling. Rose og kollegene tror at jentenes måte å gruble på kan være forbundet med større følelsesmessige problemer. Jentene kan for eksempel være mer tilbøyelig til å ta personlig ansvar. Det at jenter har nære venninner, trenger altså ikke å beskytte mot depresjon og angst, skriver forskning.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen