Du er her

NOKAS

Publisert
1. september 2007

Jeg tror både Betew og Halimi ville ha tjent på å slippe sakkyndige psykologer innpå seg, slik David Toska satset og vant på.

Kommentator Nina Johnsrud i Dagsavisen 30.06.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen