Du er her

Tidens språk

Publisert
1. september 2007

Psykologene er etter hvert blitt en av de sterkeste faggruppene i Helse-Norge, på flere sykehus kan man få inntrykk av at de konkurrerer med og fortrenger legene som førende gruppe. De er aggressive, ambisiøse, sammensveisede, med sterk fagbevissthet og ofte en markant arroganse – ikke bare overfor sine pasienter – men overfor de konkurrerende faggruppene på sykehuset også.

På et norsk rehabiliteringssykehus kan man høre en psykolog komme på selve ganglaget; det er raske, opptatte skritt, skritt som avslører at det er en driftig, dynamisk person som kommer. […] den nye faggruppen som søker anerkjennelse og makt, gjør dette ved å ikle sin høyst usikre viten, vitenskapens skjær, slik alle profesjoner som søker anerkjennelse, må ikle seg tidens språk for å bli akseptert.

Vetle Lid Larssen i Dagbladet 10.7.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen