Du er her

Lykkeformel

Publisert
1. september 2007

Kan lykke læres? Vi diskuterte det på et redaksjonsmøte uten å bli helt overbeviste. Men mellom de harde nyhetsinnslagene meldte BBC News at psykologene har kommet fram til en formel for lykke, nemlig: tilfredshet+engasjement+mening.

Sjefredaktør Bente E. Engesland i KK 16.7.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen