Du er her

Vel å merke

Ivar Bjørgen ved Psykologisk institutt tildeles NTNUs tilgjenglighetspris for 2006/2007. Han er en av få vitenskapelige ansatte som har engasjert seg i studenter med funksjonsnedsettelser, sier juryen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side 1179

Kommenter denne artikkelen