Du er her

Barn og promille

Publisert
1. september 2007

Grensen for å kjøre bil ligger på 0,2 promille. Hvor går grensen for å oppholde seg rundt barn? spør psykolog Frid Hansen.

BA 14.7.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 9, 2007, side

Kommenter denne artikkelen