Du er her

Nytt møtepunkt

Nordisk konferanse om personlighetsforstyrrelser ble for første gang avholdt i Oslo i juni med 250 deltakere fra de nordiske landene.

FOREDRAGSHOLDERE: Nancy McWilliams, Øyvind Urnes, Jon Monsen og Gunilla Fosse. Foto: Jan-Martin Berge

Professor Svenn Torgersen kom med både dårlige og gode nyheter. I Oslo har nær 20 prosent personlighetsforstyrrelser, mot 11,9 i USA. Norge som helhet har 11 prosent. Den gode nyheten var problemene ofte forsvinner over tid. Over 60 prosent blir helet. I Norden har vi også et særtrekk i personligheten, «The nordic type», som innebærer at man er unngående og paranoid.

– Ikke rart vi ikke er med i EU, spøkte Torgersen.

– Vi trenger et språk for å forstå hele personen, ikke kun symptomene, formante hovedtaleren Nancy McWilliams fra State University of New Jersey, USA. Hun fortalte også om kritikkverdige forhold i hjemlandet, der pasienter får korttidsterapier med symtptomlette som eneste tilbud.

Arrangøren ønsket å skape en møteplass for klinikere og forskere, ulike fagpersoners søken etter viten var en rød tråd under konferansen.

– Jeg har selv gått fra å være freudiansk-marxist til å bli en sympatiserende darwinist, innrømmet Sigmund Karterud.

Workshopene hadde høy deltakelse, noe som vitnet om et godt tilpasset program. Forhåpentlig blir det flere slike konferanser, og da også kanskje med hovedforedragsholdere fra alle de nordiske landene.

Jan-Martin Berge

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen