Du er her

Røyk 

Publisert
5. september 2009

SIGARETT: Ikke for gravide. Foto: YAY Micro

Gravide som røyker ti sigaretter eller mer om dagen, har 32 prosent økt risiko for å få utagerende barn, viser en studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse. Forsker og psykolog Kim Stene-Larsen har sett på røykevanene til 22 545 mødre.

– Dette er første gang atferdsproblemer som følge av mødrenes røyking under svangerskapet er påvist i et utvalg bestående av så mange, og i tillegg hos så små barn, sier Stene-Larsen til VG.

Aftenposten 12.7.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen